Temel Elektronik

Okulda gördüğümüz temel elektronik konularını uygulama ile pekiştiririz. Öğrenme kalıcı olur... #atölye#elektronik #stem